Privacy Statement

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waaronder het kunnen leveren van onze belangrijkste diensten zoals trainingen, coaching, zelfmanagementtrajecten, het geven van lezingen en de verkoop van leermiddelen, publicaties en boeken. 
We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers). De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze zijn verderop in deze verklaring verder uiteengezet.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor indentificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
 • Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de levering van uw bestelling of voor het versturen van een factuur.

Aan wie geven wij uw gegevens door?
Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven voor hosting en Cloud services, die de gegevens opslaan en beheren. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken wel een Europees modelcontract of zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Dit contract en het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS zorgt ervoor dat deze partners voldoen aan de wettelijke eisen die de EU stelt. Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt.
 • Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor vragen we op het moment zelf jouw toestemming. Ook de aanbieders van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware zoals Microsoft, Google en Apple kunnen deze (locatie) gegevens opslaan en verwerken. Wij raden je aan de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen. Lees het privacybeleid van Googleprivacybeleid van Microsoft en het privacybeleid van Apple
 • Leveranciers. Via onze website kan je producten en/of diensten van andere partijen bestellen en boeken. Wanneer er een “match” is kan afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
 • Accountant/ boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant. Onze boekhouder/ accountant is gevestigd in Nederland.
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Beveiligingsmaatregelen
Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen. Een aantal maatregelen die we nemen:

 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • Om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld op de website.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.