Zelfmanagement

Wil je in jouw organisatie:

 • De energie in het veranderproces een ‘boost’ geven?
 • Eigenaarschap en veerkracht creëren?
 • Alle neuzen dezelfde kant uit krijgen?
 • Vertrouwen herwinnen?
 • Meer invloed op jouw gedrag en dat van je omgeving ervaren?
 • Werkgeluk en klantgerichtheid hoog in het vaandel houden?

En is er sprake van:

 • Toenemende ‘verandermoeheid’ ?
 • Stress en verdeeldheid onder invloed van onzekerheid?
 • ‘Hakken in het zand’ bij meer en meer mensen?
 • Cynisme ten aanzien van de leiders en de doelstellingen?
 • Gebrek aan gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid?
 • Een dalende klanttevredenheid door demotivatie?

Goede intenties zijn volop aanwezig binnen organisaties, maar veranderprocessen gaan niet vanzelf. Ze kosten moeite, doorzettingsvermogen en creativiteit van alle betrokkenen. Uit onderzoek blijkt dat 80% mislukt – al jarenlang. Sleutelfactoren zijn veelal inadequate interne communicatie, gebrekkige sturing en het niet oppakken van de eigen verantwoordelijkheid. De ‘zachte’ kant is lang een onderschoven kindje geweest in veranderstrategieën. Dit terwijl gedrag en interactie tussen mensen bepalend zijn voor het behalen van het resultaat.

In het Zelfmanagementtraject van Change by Choice vergaren de deelnemers kennis met betrekking tot de menselijke factor in veranderprocessen en leren zij leiding te geven aan hun eigen verandering binnen de nieuwe organisatievisie en – doelstellingen. Aan de hand van praktijk gerelateerde cases worden zij zich bewust welke denkpatronen belemmerend werken en doorbreken deze om een gewenst resultaat te bereiken. Het effectief leren beïnvloeden van de eigen emoties speelt hierin een essentiële rol. Het traject draagt bij aan het ontwikkelen van leiderschap, een coachende stijl van leidinggeven en helpt de kernwaarden van organisaties te integreren.

Change by Choice biedt met dit traject een ontwikkelingsgerichte veranderstrategie die naast het vergroten van de kwaliteit van de onderlinge interactie effect heeft op diepere niveaus van waarden en overtuigingen. Mijn aanpak is uniek door mijn expertise op het gebied van verandermanagement en het werken met mensen op zowel bewust als onbewust niveau. Met behulp van mijn heldere, gestructureerde methodiek komen mensen snel tot de kern en creëren blijvende verandering.

Wat levert het op volgens de deelnemers?
“De kracht van dit traject is het schakelen tussen de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie.”
“Ik kan nu luisteren met ‘leeg’ hoofd omdat ik het verschil begrijp tussen feiten en beleving.”
“Het mooiste cadeau dat ik gekregen heb is dat ik invloed heb op mijn eigen gevoel.”
“Het beste inzicht is dat de eerste aanzet tot veranderen bij mijzelf ligt.”
“Het effect op mijn rol als leidinggevende is dat ik niet meer direct de oplossingsmachine in duik bij vragen van mijn medewerkers.”
“Ik ben beter in staat om grenzen aan te geven in situaties. Assertiever, heb meer zelfvertrouwen.”

| Meer ervaringen | Meer over Petra | LinkedIn

Meer informatie? Neem hier contact op